Jan Brink

Jan Brink is commissaris, ondernemer, raadgever en docent aan de Hogeschool Utrecht. Zijn wortels liggen in het bedrijfsleven en zijn eerste commissariaat dateert van 2005. Klassiek toezicht was toen nog gemeengoed, maar Jan hield zich bij voorkeur níet bezig met terugkijken en vinkjes zetten. Hij was veel meer geïnteresseerd in het adviesdeel van toezicht houden. In samen met het bestuur kijken naar kansen voor de organisatie, stippen op de horizon zetten en de weg ernaartoe uitzetten. Toen hij zich aan het oriënteren was op nieuwe commissariaten, kwam hij terecht bij De Erkende Toezichthouder. Het gedachtegoed sprak hem aan en hij werd een trouwe lezer van de ToezichthouderTips.

Als docent heeft hij (aankomende) toezichthouders het nodige te bieden. Hij bezit over een schat aan praktijkervaring, onder andere als partner van PwC. Van zijn studenten aan de Hogeschool Utrecht hoort hij dan ook terug dat ze de combinatie van theorie en praktijk enorm waarderen. De vele praktijkvoorbeelden in de vorm van casussen die hij zelf heeft meegemaakt, vinden ze zeer interessant. Zelf geniet hij er ook erg van om de theorie te illustreren met situaties uit het echte leven. Hij ziet zijn docentschap bij De Erkende Toezichthouder dan ook als een prachtige mogelijkheid om zijn kennis en ervaring in te zetten voor een nieuwe doelgroep. Zijn ervaring in de profitsector is daarbij bijzonder waardevol.

Het gedachtegoed van De Erkende Toezichthouder past bij Jan omdat:
“ik tot mijn genoegen het vak van toezichthouder vanaf 2005 sterk heb zien veranderen. De verschuiving naar actief en toekomstgericht toezicht houden met vertrouwen als basis, is mij op het lijf geschreven. Het is hoe ik vanaf het begin zelf altijd heb geprobeerd te werken. Het ‘wij’ en ‘zij’ dat er destijds vaak was, waarbij ‘wij’ het bestuur was en ‘zij’ de commissarissen, daar geloof ik totaal niet in. Wat mij aanspreekt is dat je samen optrekt om dingen te bereiken. Vanuit ieders verantwoordelijkheid en zonder dat je op elkaars stoel gaat zitten.”

Jan Brink, zie zijn LinkedInprofiel, is commissaris, ondernemer, raadgever, docent en oud-partner PwC