17/18. Verdiepingsmodule: Toezicht op financiën & business intelligence

Je leert hoe je effectief toezicht houdt op geld, dat en informatie, ongeacht je portefeuille in de RvT of RvC. De invalshoek is de gedragscomponent van toezicht op financiën, oftewel financial behaviour.