Ondersteuning voor de RvT

 

Het kost de gemiddelde RvT tegenwoordig meer tijd om het werk in het toezicht goed te blijven doen. Bovendien is de druk op toezichthouders behoorlijk hoog, het afbreukrisico is door media aandacht toegenomen en de vergoedingen zijn afgetopt door de Wet Normering Topinkomens.
Daarnaast kun je er als RvT niet meer omheen. De dynamiek in de maatschappij is zo groot geworden dat dit ook effect heeft op je toezicht, de veranderingen daarin én de wijze waarop je toezicht houdt. Dat levert vragen op hoe je dat allemaal oppakt en dat vraagt natuurlijk allemaal extra tijd.

Zo zie ik toezichthouders onder meer de volgende overwegingen maken:

 • hoe maken we een toezichtplan of toezichtkader dat werkbaar is, en wie maakt dat?
 • we willen ons oriënteren op de toegevoegde waarde van nieuwe kennis zoals IT, nieuw leiderschap, duurzaamheid of innovatie enzovoorts
 • hoe geven we ons toezicht vorm in de samenwerking met stakeholders?
 • hoe zorgen we dat in ons toezicht de klant centraal staat?
 • we willen nieuwe vaardigheden tijdelijk toevoegen aan de RvT, zoals een waardegerichte vragensteller of een procesmonitor
 • hoe kan de voorzitter ondersteund worden, aangezien deze taak zwaarder is geworden?
 • hoe kunnen we een periode waarin veel toezichthouders vertrekken of waarin we teruggaan in het aantal leden, goed overbruggen?
 • en zo meer.

Hoe talentvolle studenten het na onze opleiding verging…

‘De opleiding is didactisch goed opgezet met uitstekende praktijkdilemma’s en casuïstieken. Hierdoor start je direct met meer vertrouwen in een RvC en durf je de juiste vragen te stellen. Doordat je weet hoe je moet bouwen aan nieuw toezicht is je leercurve bovendien heel snel. Inmiddels vervul ik met plezier dan ook twee commissariaten’.

Pieter van den Hombergh, commissaris Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg, commissaris Medisch Comité Nederland Vietnam

Er zijn echter RvT’s die hun professionaliseringsslag uitstekend kunnen maken. Die zorgen er niet alleen voor dat hun eigen pad tot professionalisering duidelijk is vormgegeven, maar ook dat de RvT het met ondersteuning zélf ontwikkelt. Ik krijg dan ook regelmatig de vraag: ‘Waar halen deze RvT’s de tijd vandaan, en hoe doen ze dat?’

Mijn belangrijkste tip is om de juiste mensen om je heen te verzamelen.
Dat kun je als RvT ook doen! We zijn geïnspireerd geraakt door de oplossingen die zijn ontwikkeld in de medezeggenschap, waar ondernemingsraden en cliëntenraden worstelen met dezelfde vraag.
Je hebt de mogelijkheid om talentvolle aankomende toezichthouders in te zetten, die al een opleiding tot
toezichthouder nieuwe stijl hebben doorlopen.
Zij hebben tijdens de opleiding geleerd en ervaren
hoe je kunt bouwen aan nieuw toezicht.
Wij noemen ze schaduwtoezichthouders, juist omdat ze een RvT kunnen versterken in hun ontwikkeling naar nieuw toezicht en van meerwaarde zijn vanuit hun schaduwpositie.

Is een schaduwtoezichthouder dan niet gewoon een trainee of stagiaire?
Nee! Een schaduwtoezichthouder is géén trainee of stagiaire, maar gaat veel verder. Schaduwtoezichthouders kunnen diréct toegevoegde waarde leveren in je RvT, en vanaf de start voor minimaal een jaar je RvT versterken en ondersteunen bij jullie professionalisering.

Hoe talentvolle studenten het na onze opleiding verging…

‘Wat ik leerde in de opleiding ging veel verder dan de essentie van toezicht houden nieuwe stijl en de verschillen met het klassieke toezicht. Je gaat aan de slag met vragen als: waaróm wil je toezicht houden, wat wil je eruit halen en wat onderscheidt jou van al die anderen? Als je dat weet, ga je kijken naar het type organisatie dat bij jou past. Waar kun jij, met jouw kennis en ervaring en persoonlijke drijfveren een waardevolle bijdrage leveren? Zo kwam ik al gauw als toezichthouder terecht bij het Utrechts Centrum voor de Kunsten’.

Nathalie Bertollo, eigenaar Bertollos.nl, toezichthouder Utrechts Centrum voor de Kunsten

Waar vind je die talentvolle schaduwtoezichthouders?
Het zijn de meest talentvolle aankomende toezichthouders vanuit onze Opleiding tot Toezichthouder Nieuwe Stijl, die bewust kiezen voor jouw organisatie en RvT.
Schaduwtoezichthouders hebben namelijk een jaar lang een individueel traject doorlopen wie ze zijn als toezichthouder voordat ze bij jouw RvT aansluiten, én hebben geleerd hoe je nieuw toezicht inhoud en vorm kunt geven.

Wij zorgen dat een schaduwtoezichthouder naadloos aansluit bij jouw RvT.
Wij hebben immers honderden aankomende toezichthouders zelf opgeleid en hen een jaar lang zien opereren. Tevens ondersteunen wij schaduwtoezichthouders door middel van coaching en/of intervisiesessies.
Samen met de RvT zorgen we ervoor dat er een goed omschreven profiel komt, en dan
kijken we welke schaduwtoezichthouder bij jullie past. Een opdracht waar de schaduwtoezichthouder bij binnenkomst mee aan de slag kan is dan al gauw geformuleerd.

SchaduwRvT®

Het is ook mogelijk meerdere schaduwtoezichthouders samen te laten werken aan een opdracht of aan verschillende kleinere opdrachten tegelijk. Zo kunnen we inmiddels ook een SchaduwRvT® over IT, nieuw leiderschap, duurzaamheid of innovatie voor je samenstellen om mee te klankborden voor een jaar.

Wat levert het je als RvT en organisatie op?

 • Het geeft je RvT per direct meer lucht, het ontlast je, én je krijgt de handen vrij om focus te houden op goed toezicht
 • Je helpt je eigen professionalisering beter op weg
 • Je creëert tijdelijk meer diversiteit in je RvT
 • Het verrijkt je met nieuwe kennis die nodig is op deze plek, en een frisse blik
 • Je haalt vroegtijdig toptalent binnen voor je eigen RvT. Een jaar lang kun je ontdekken of dit jullie volgende collega kan worden
 • De kosten van je toezicht kunnen lager uitvallen als het aantal vacatures met een honorarium daardoor (tijdelijk) kan worden beperkt. En er minder een beroep op betaalde externe adviseurs hoeft te worden gedaan.
 • Je levert een directe bijdrage aan de nieuwe generatie toezichthouders

Hoe talentvolle studenten het na onze opleiding verging…

‘De opleiding maakte me duidelijk dat het niet zomaar een stapje is dat je gaat zetten, maar dat je je goed bewust moet zijn van wat toezicht houden is, wat jij daarin zoekt en wat je daarin kunt betekenen. Je doorloopt een heel denkproces. Je formuleert waardoor je gedreven wordt en wat de waarden zijn die voor jou belangrijk zijn. Dat alles krijgt een uitwerking in een persoonlijk profiel. Ik kan daardoor heel puntig aangeven hoe ik mijn rol zie en wat ik zou willen als toezichthouder’.

Jet de Lange, Secretaris Raad van Bestuur GGZ Rivierduinen, toezichthouder CSG Reggesteyn, toezichthouder Achterhoek VO

Investering
Je investering voor één schaduwtoezichthouder is minimaal €1.500,- excl. btw per jaar, afhankelijk van het type organisatie of onderneming én de inzet voor de opdracht.
Indien je RvT een keuze wil maken uit verschillende schaduwtoezichthouders, of een groep schaduwtoezichthouders tegelijkertijd aan een opdracht wil laten werken, berekenen we een ander tarief.

Uiteraard gaat de plaatsing van de schaduwtoezichthouder gepaard met
een contract, waarin o.a. geheimhouding voor de schaduwtoezichthouder en een contactpersoon is opgenomen vanuit de organisatie. Dit kan een bestuurssecretaris of een toezichthouder zijn.
Wordt de schaduwtoezichthouder benoemd in de RvT waarvoor hij/zij heeft gewerkt binnen 2 jaar nadien? Dan berekenen we alsnog een extra fee daarvoor.
Je kunt overigens op ieder moment van het jaar starten met een schaduwtoezichthouder.

Meer informatie
We zijn verheugd te melden dat al verschillende RvT’s belangstelling hebben getoond voor een schaduwtoezichthouder en er de voordelen van inzien.
Wil je meer informatie over één of meerdere schaduwtoezichthouders voor je RvT? Neem dan contact op met Caroline Wijntjes via +31 6 17 434 062, we helpen je graag verder.

Reacties zijn gesloten.