Nieuwe Europese wetgeving verandert het toezicht op duurzaam ondernemen voorgoed!

Als adviseur in duurzaam ondernemen zet Marjolein Baghuis zich in om duurzaamheid in organisaties en de overheid te versnellen. Een missie die voor organisaties lastig uit te voeren is zonder RvT en RvC. Daarom is ze docent voor de verdiepingsmodule Toezicht op Maatschappelijke Impact, waaronder duurzaamheid bij De Erkende Toezichthouder. Zodat je als toezichthouder beter betrokken bent bij en goed toezicht kan houden op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vooral met het oog op de nieuwe Europese wetgeving die eraan zit te komen.  

Duurzaamheidsverslaglegging en gepaste zorgvuldigheid

Het zijn geen kleine veranderingen die de Europese wetgeving voor organisaties in petto heeft, vertelt Marjolein. “Stapsgewijs wordt er een rapportageverplichting ingevoerd op het gebied van duurzaamheid. Dit was er al voor grote organisaties, maar nu moeten vanaf 2026 alle organisaties die boven de 250 personeelsleden hebben, 20 miljoen op de balans hebben staan, of meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar draaien, transparant zijn over hun duurzaamheidsstrategie en -prestaties. In de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gaat het om duurzaamheid in de brede zin van het woord: milieu-impact, CO2 uitstoot, mensenrechten, diversiteit en inclusie. En wanneer verslaglegging een verplichting wordt, kun je maar beter een goede langetermijnstrategie klaar hebben.” 

De tweede verandering in wetgeving betreft gepaste zorgvuldigheid, ofwel due diligence. De Europese Corporate Sustainability Due Diligence Directive streeft ernaar dat organisaties verantwoordelijkheid nemen voor mensenrechten en het milieu in hun waardeketen. Marjolein: “Dus niet alleen maar het personeel dat in Nederland werkt, maar ook het personeel van toeleveranciers in binnen- en buitenland. Vervolgens gaat de nieuwe wetgeving nog een stap verder: het gaat niet alleen om de mensen zélf, maar ook om de omgeving die van invloed is op de mens, zoals milieu en klimaatverandering. Organisaties gaan als volgt in vijf stappen met mensenrechten aan de slag:  

1) Het integreren van mensenrechten in de waardeketen in het beleid.  

2) In kaart brengen van negatieve impact 

3) Plannen ontwikkelen en uitvoeren om issues te voorkomen of op te lossen 

4) Implementatie van een klachtmechanisme  

5) Meten van het resultaat van de maatregelen 

“In Engeland en Frankrijk is er al vergelijkbare wetgeving, maar de aanstaande EU-wetgeving gaat een stuk verder. Daar moeten organisaties ook weer een rapport publiceren hoe ze deze vijf stappen implementeren. Vanaf 2025 wordt deze wetgeving verplicht voor grote organisaties, vanaf 2027 voor middelgrote organisaties.” 

Duurzame strategieën voor bestuurders en toezichthouders

De thema’s die de nieuwe wetgeving aansnijdt zijn voor toezichthouders heel relevant, omdat het de blik op de lange termijn richt. En, voegt Marjolein toe: “Ook niet onbelangrijk: bij het bouwen van een strategie en de verslaglegging daarvan, wordt alles afgestemd met de stakeholders. De toezichthouders hebben de rol om die blik van buiten naar binnen te brengen. Simpelweg door bijvoorbeeld meer diversiteit aan meningen binnen een RvT te krijgen. Het nieuwe toezicht wordt met deze wet nog belangrijker, en verschuift de stijl van toezicht houden van controlerend achteraf naar adviserend naar de toekomst.  

Hoe toezichthouders hier het beste op in kunnen spelen? Zet deze thema’s op de RvT-agenda, en zorg dat de bestuurder er ook mee aan de slag gaat. Definieer meet- en merkbare issues die ergens voor staan, en maak ze net zo belangrijk als financiële doelstellingen. En zorg voor verschillende denkstijlen in de RvT, zodat je met voldoende diepgang de gesprekken vanuit verschillende perspectieven voert. Hoe diverser de groep van stakeholders met wie je in gesprek bent, hoe breder jouw blik.” 

Wil jij je (meer) verdiepen in het toezicht op maatschappelijke impact? Meer informatie over onze verdiepingsmodule is hier te vinden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *