Effectieve Zelfevaluaties voor de RvT of RvC

 

Steeds meer (zelf)evaluaties worden ingezet als middel om effectiever toezicht te houden op organisaties en ondernemingen. En steeds meer dringt het besef door dat evalueren omdat de Governance Code erom vraagt niet de heilzame weg is.
Het is de intrinsieke motivatie en de wil om écht beter te presteren. Onderzoek¹ wijst uit dat intrinsiek gemotiveerden de meest effectieve toezichthouders zijn!

Toch ervaren nog veel toezichthouders en commissarissen het toepassen ervan als lastig. Immers, hoe bepaal je dat je impact hebt en waarde toevoegt?
Hoe kies je een passende aanpak? Langs welke weg kan je RvT zich het beste professionaliseren? Hoe richt je de (zelf)evaluatie in?
In één van mijn nieuwsbrieven vind je “5 tips voor effectieve zelfevaluaties voor de RvT” die de passendheid van de (zelf)evaluatie beïnvloeden.
Het goed uitvoeren van een professionaliseringstraject dat effectief is, blijft dan ook een kunst!

De Erkende Toezichthouder ondersteunt met veel plezier uw professionaliseringstraject het hele jaar door.
Het betreft ondersteuning op alle vakinhoudelijke onderwerpen die intern toezicht aangaan, alsook de onderlinge dynamiek en interactie tussen de leden van de RvT en/of met haar belanghebbenden.
De ene keer kent de professionalisering een preventieve insteek door samen te bespreken wat het beste werkt in de RvT, de andere keer is het meer curatief ingestoken en worden disfunctionele patronen doorbroken.
Of er
wordt een toezichtplan of toezichtkader opgesteld.
Kortom, niet één professionaliseringstraject is hetzelfde, als je streeft naar effectief toezicht. Iedere RvT is immers uniek
.

Je kunt advies en ondersteuning krijgen om de professionalisering zo goed mogelijk uit te voeren. Vragen die centraal staan zijn bijvoorbeeld:

 •  “Welke visie hebben we op toezicht die past bij onze organisatie en wat betekent dit voor de inrichting van ons toezicht en onze stijl van toezicht houden?”
 • “We willen weten hoe onze interne en externe belanghebbenden de RvT waarderen. Hoe komen we daar achter?”
 • “We willen een toezichtplan of toezichtkader opstellen. Hoe doen we dat zodanig dat we hiermee daadwerkelijk stappen gaan zetten?”
 • “Hoe kunnen we onze checks & balances scherper neerzetten en onze blinde vlekken opsporen?”
 • “Hoe kunnen wij onze diversiteit aan ‘capabilities’ in de discussies verhogen?”
 • “Hoe passen we toezicht houden ‘nieuwe stijl’ toe in onze RvT? Wat moeten we daarvoor anders gaan doen?”
 • Op welke wijze gaan we (zelf)evalueren? Welke onderwerpen kiezen we, en welke methoden en instrumenten horen daarbij?”

Wat kan professionalisering je RvT opleveren? Afhankelijk van wat er centraal staat het volgende:

 • Je krijgt inzicht in de gedragspatronen van de andere leden van de RvT
 • Je krijgt een compleet overzicht waar de kracht ligt van de RvT en waar jullie verbeterpunten en ‘blinde vlekken’ liggen
 • Ontdek nieuwe ideeën hoe je je rol zo goed mogelijk in kunt vullen en die passen bij jou(w) RvT (en de bestuurder)
 • Je krijgt een helder beeld waar je als RvT voor staat en hoe je toezicht de komende jaren eruit ziet
 • Antwoord krijgen op vragen als: “Doen wij de goede dingen en doen we de dingen goed?”
 • Zichtbaar de effectiviteit van je RvT als team vergroten
 • In de samenwerking met belanghebbenden weten dat je waarde toevoegt en impact hebt

Om bovenstaande te bereiken gebruikt De Erkende Toezichthouder, naar gelang de professionalisering dat vereist, passende werkvormen die zorgen voor het juiste resultaat.

Staat de RvT open voor de eigen professionalisering die groei beogen en er resultaat mee willen behalen? Neem dan contact op met Caroline Wijntjes via +31 6 17 434 062. voor meer informatie, vragen of voor ondersteuning van jullie professionalisering of (zelf)evaluatie.

¹ Bezint eer gij begint: onderzoek naar benoeming van commissarissen door dr. Dennis Veltrop en prof. dr. Jaap van Maanen uit 2012

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *