Inzetten op kansen: een nieuwe wijze van toezicht in de filantropie

 

Nederland Filantropieland is het grootste netwerk en kennisplatform voor goede doelen in Nederland.  De Erkende Toezichthouder, trendsetter op het gebied van toezicht nieuwe stijl verbindt zich met deze organisatie. Doel is verdere professionalisering van het toezicht in de filantropie.

Kritische ogen zijn nodig om namens de samenleving toe te zien op de maatschappelijke impact van de organisaties. Dat is bij uitstek de taak van toezichthouders in besturen of in raden van toezicht. Bundeling van kennis, ervaring en netwerken maakt het mogelijk nieuwe wijzen van toezicht voor de filantropie te ontwikkelen die voldoen aan de specifieke eisen die de samenleving daaraan stelt.

Caroline Wijntjes, Founder De Erkende Toezichthouder en Marc Petit, directeur Nederland Filantropieland

Verantwoording afleggen
Nederland telt een groot aantal organisaties in de filantropie die een bestuur of raad van toezicht hebben. Zij zijn de ‘kritische vriend’ van het goede doel en zien namens de samenleving toe op het wel en wee van deze organisaties. De onbezoldigde besturen en raden van toezicht zetten hun kennis, ervaring en netwerken graag in voor het goede doel.

Specifieke eisen
Toezicht houden in de filantropie vraagt een specifieke aanpak. De klassieke toezichthouder waakt over zaken als rendement, marktaandeel, concurrentie en continuïteit. De toezichthouder in de filantropie waakt over publieksvertrouwen, maatschappelijke impact, samenwerking en communicatie. Namens de samenleving is de toezichthouder als enige in de positie om hierover met de directie het goede gesprek te voeren en controle uit te oefenen.

Trendsetter in toezicht nieuwe stijl
De Erkende Toezichthouder ondersteunt ambitieuze toezichthouders en commissarissen die willen bouwen aan nieuw toezicht en die waarde willen toevoegen. Daarnaast leidt ze een nieuwe generatie toezichthouders op én plaatst die in een passende rol. Zij is trendsetter en combineert jarenlange praktijkervaring in het toezicht met een laagdrempelige houding en vernieuwende kijk op toezicht.

Beter toezicht op maatschappelijke impact
De samenwerking tussen De Erkende Toezichthouder en Nederland Filantropieland heeft als doel het ontwikkelen van een nieuwe wijze van toezicht houden op maatschappelijke impact. Dat gebeurt o.a. door:

  • Het ontwikkelen van specifieke kennis en vaardigheden voor toezichthouders in de filantropie.
  • Het delen van deze kennis met bestaande toezichthouders.
  • Het enthousiasmeren en toerusten van een nieuwe generatie toezichthouders.
  • Het onderzoeken hoe effectief toezicht kan bijdragen tot een grotere impact van de filantropie.

Vergroten steunwaardigheid
Nederland Filantropieland wil een impuls geven aan de filantropie en de steunwaardigheid ervan. Binnen de goede doelen sector is zeer veel kennis ontwikkeld, zeker binnen de grootste en toonaangevende goede doelen, maar die kennis is nauwelijks toegankelijk voor de vele duizenden kleinere goede doelen. Met dit initiatief tot samenwerking dragen beide organisaties bij tot een goed functionerende filantropie en een gezond filantropieklimaat.

Voor meer informatie:
Caroline Wijntjes, Founder De Erkende Toezichthouder  +31 6
17434062 of caroline.wijntjes@erkendetoezichthouder.nl
Marc Petit, directeur Nederland Filantropieland +31 6
46323852  of  marc@nlfl.nl

Reacties zijn gesloten.