Hoe zou jij handelen in deze casus?

Als de Stentor dit nieuwsbericht naar buiten brengt, hebben wij er een mooi praktijkdilemma bij. Bij het lezen van dit artikel weet je dat er dubieuze dingen aan de hand zijn met de directeur, maar wat zou jij als lid van de RvT doen? In onze academie dagen we mensen uit om te denken alsof ze die toezichthouder zijn. Dat nodigt uit tot nadenken, levert waardevolle discussies op en geeft nieuwe inzichten.

Het mooie van deze praktijkcasus is: als je de letters van de governance code volgt, kun je stellen dat de RvT zuiver gehandeld heeft. De RvT heeft gedaan wat ze moeten doen. Maar het feit dat de rechter het besluit terugdraait en dat het dus geen zwart-wit afweging is, maakt dit een complex proces. Met meerdere bewegende delen…

Ga de diepte in

Als je puur kijkt naar de regelgeving, dan kun je stellen: wat de directeur doet, dat mag niet. Daarnaast is er ook sprake van interpersoonlijk contact: is het ontslaan van de directeur de enige optie óf kun je met elkaar de dialoog aangaan? Wat betekent dat voor jou als toezichthouder? En stel je ziet dit gebeuren en weet dat dit eigenlijk niet kan, in hoeverre geef je dan mee? Kun je met elkaar tot een oplossing komen? Of is het ontslag de enige oplossing? 

Als je teruggaat naar de kern: waarom zijn er toezichthouders? Dan kun je concluderen dat die er zijn om te waken dat organisaties goed gerund worden. En dat ze ervoor waken dat er geen dubieuze dingen gebeuren. Als toezichthouder moet je dus ingrijpen als er iets gebeurt wat niet door de beugel kan. Maar hoe doe je dat? En hoe hard treed je op? Dat is het spel! 

Er is geen goed en fout

De vraag die je kunt stellen is niet of het goed of fout is. Maar wat zou jij anders gedaan kunnen hebben? Als beginnende toezichthouder wil je vaak heel strak vasthouden aan de spelregels. Maar in de praktijk is er een wisselwerking tussen enerzijds het volgen van de spelregels en anderzijds in verbinding blijven met elkaar. Dat is precies de mooie discussie die ontstaat. De ene groep zegt: dit kan echt niet. De andere helft van de groep gaat op zoek naar andere oplossingen. Hoe zou jij handelen in deze casus? 

Wil jij dit soort casussen in een groep bespreken? En ontdekken of het vak van toezicht houden iets voor jou is? Dan is de Oriëntatieweek Is toezichthouder worden iets voor mij? iets voor jou. Voor vragen neem contact op met Caroline Wijntjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *