Hoe we de transitie naar nieuw toezicht versnellen

 

Caroline Wijntjes blikt als founder van De Erkende Toezichthouder terug op de ontwikkelingen in 2019. 

In 2019 is er veel gebeurd op het gebied van nieuw toezicht. We merken steeds meer hoe de drie businessunits van De Erkende Toezichthouder – Academie, Professionalisering RvT/RvC en Werving & Selectie – elkaar versterken. We leiden de nieuwe generatie toezichthouders op, weten ze vervolgens ook te plaatsen en ontmoeten ze daarna weer bij zelfevaluaties, heidagen, fusies, kick-offs en teamtrainingen.

Het gevolg is dat toezicht nieuwe stijl daardoor breder bekend, verspreid én toegepast wordt. Het is een vliegwiel dat steeds meer snelheid krijgt. Het effect is inmiddels merkbaar bij alle partijen: (aankomend) toezichthouders, RvT’s en RvC’s, de organisaties waar toezicht op wordt gehouden, stakeholders, investeerders, gemeenten en tenslotte ook burgers en klanten.

Uitdaging voor De Erkende Toezichthouder
Meer vraag naar toezicht nieuwe stijl betekent dat De Erkende Toezichthouder het fors drukker heeft. De uitdaging voor ons is dat we blijven werken volgens onze kernwaarden: met aandacht, ontwikkelingsgericht en laagdrempelig. Dat we daarbij de juiste snaar weten te raken, zie ik terug in de vele aanvragen voor begeleidingstrajecten, de opdrachten om vacatures uit te zetten en de inschrijvingen voor de Academie.
En ook De Erkende Toezichthouder zelf ervaart de dynamiek op vele fronten.
Aan de ‘achterkant’ betekent het bijvoorbeeld dat we onze digitale processen verder automatiseren. Ook vond afgelopen zomer de verbouwing van ons kantoor plaats. En begin 2020 gaat onze nieuwe website live. Het inschrijven voor de opleiding wordt daarmee een stuk gebruiksvriendelijker.

Uitbreiding
In de backoffice hebben we een nieuw gezicht: Annatascha Udinga. Ook zij zet met veel enthousiasme haar kennis in voor De Erkende Toezichthouder. Je krijgt via telefoon, what’s app en e-mail allereerst met haar te maken. Annatascha is business assistent en onderhoudt de contacten met de opleidingslocaties. Zij verzorgt onder meer alle inschrijvingen voor de Academie, het lesmateriaal en de certificaten. Zij onderhoudt tevens de website en ondersteunt bij onze opdrachten voor RvT’s en RvC’s.

Versterking businessmodel
Ons docententeam is intussen uitgebreid, want zelf verzorg ik de lessen vrijwel niet meer in de Academie. Mijn gedachtegoed over de vernieuwing in toezicht heb ik gedeeld. Zo werken inmiddels circa 12 tot 15 ondernemers als business partner samen onder de paraplu van het merk De Erkende Toezichthouder. In 2020 breiden we uit op meer trainingslocaties en bieden we vaker onze opleiding aan.

In de wervings- en selectietrajecten maken we waardevolle dingen mee. Zo lieten we een leerling participeren in de selectiecommissie van een grote scholengemeenschap, werd in 2019 voor de helft van de posities een vrouw benoemd als voorzitter van de RvT en verzorgden we de werving en selectie voor een compleet nieuwe RvT.

In het afgelopen jaar zetten we een aantal ontwikkelingen voort, zoals het samenwerken met andere partners. Met Nederland Filantropieland hebben we er, naast Delfin Executives B.V., een nieuwe samenwerkingspartner bij met dezelfde vernieuwende mindset en ambities. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat nieuw toezicht door kan dringen in steeds meer boardrooms.

Versnelde transitie naar nieuw toezicht
We hebben dit jaar opnieuw gezien dat de omslag van klassiek naar nieuw toezicht versneld te maken is. Juist bij organisaties met een grote veranderopgave. Voorwaarde is dat je als toezichthouder begrijpt wat voor soort toezicht daarbij nodig is, en dat je je afvraagt of de juiste mensen er zitten. Toezichthouders geven ons terug dat ze hun toegevoegde waarde nu echt kunnen ervaren en dat ze toezicht houden op de manier zoals ze dat voor ogen hadden. Dat werkt inspirerend!

Kortom, we zijn doorgegroeid van servet naar tafellaken. Dat gaat nu eenmaal met groeipijnen gepaard en vraagt van mij als founder veel tijd en energie. Gelukkig heb ik daarbij volop de gelegenheid een kijkje in de keuken te nemen bij tal van organisaties met hun RvT. Dat blijf ik niet alleen een bijzonder voorrecht vinden, maar doe ik ook met veel plezier!

Meer weten over toezicht nieuwe stijl? Nadere informatie vind je bij onze diensten, evenals data en locaties. Je kunt je ook meteen inschrijven.

Heb je vragen, stel ze gerust en neem contact op
met Caroline Wijntjes.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *