‘Hoe meer ik over toezicht nieuwe stijl weet, hoe leuker het wordt!’

Gelukkig zien we het tegenwoordig bijna niet meer: het openen van de envelop met de stukken aan het begin van de vergadering. Het was wel de eerste ervaring van adviseur en interimmanager Harry Meeuwsen bij zijn start als nieuw lid van een RvT en tevens een mooi voorbeeld van klassiek toezicht. Hoe anders was de situatie toen hij acht jaar later afscheid nam.

Veranderingen en kansen
Samen met het andere lid dat tegelijk met hem toetrad tot de RvT zette Harry Meeuwsen  verschillende veranderingen in gang. Hij als vicevoorzitter en de nieuwe collega als voorzitter. ‘Zo voerden we onder andere een nieuwe beoordelingssystematiek in voor de directeur-bestuurder, begonnen we met evaluaties van het RvT-functioneren en gingen we meer in contact met stakeholders en het managementteam’. Harry leerde veel en werd steeds enthousiaster over zijn nieuwe rol. Hij realiseerde zich echter tegelijkertijd dat er nog veel zaken waren die anders aangepakt konden worden.

Verbreding en verdieping
Harry Meeuwsen ging op zoek naar handvatten: ‘Ik volgde eerder een opleiding governance. Die zorgde weliswaar voor verdieping, maar was tegelijkertijd tamelijk klassiek van opzet. Ik zocht daarom verder naar een meer vernieuwende aanpak. Zo kwam ik terecht bij de opleidingen van De Erkende Toezichthouder. Wat ik op de website las, sprak me aan. Dat gold vooral voor de onderwerpen groepsdynamiek, teamontwikkeling, verbinding en contact met de omgeving. Het maakte me nieuwsgierig en ik besloot de basismodule ‘Op weg naar Nieuw Toezicht’ te volgen.

Diversiteit
De mix van deelnemers maakt dat er altijd volop dynamiek is in de groep. Die setting sprak Harry Meeuwsen aan: ‘Ik maak al geruime tijd deel uit van het arbeidsproces en toezichthouder ben ik inmiddels acht jaar. Daarin verschilde ik van de meeste andere deelnemers en dat was prima. We hadden plezier met elkaar, er was veel onderling respect en we leerden dus ook van elkáár.’ Wat Harry als bijzonder prettig heeft ervaren, waren de praktijkvoorbeelden en de rollenspellen: ‘Die zorgden voor een zeer realistische context. Je speelde een vergadering na en besprak verschillende manieren om bepaalde problemen te tackelen.

Meerwaarde
Op de vraag waar voor hem de meerwaarde van de opleiding met name in naar voren kwam,  antwoordt Harry Meeuwsen: ‘Wat ik geleerd heb kan ik het beste benoemen als een combinatie van een manier van denken en van praktische handvatten. Pro-activiteit speelt daarbij een belangrijke rol, zeker ten aanzien van de relatie met stakeholders.

Wat ik bijvoorbeeld anders wil doen is het contact met cliëntenraad en ondernemersraad. Hoe je dat in de praktijk invult, kan per RvT verschillen. Daar moet je het als team met elkaar over hebben. Dat zal alleen in praktisch oogpunt al anders zijn bij een organisatie die in twaalf gemeenten werkt, dan bij een organisatie die één gemeente als werkterrein heeft. Je zult dus gericht keuzes moeten maken.

Verwachtingen
Verder geeft Harry aan dat je in het contact met je stakeholders uiteraard altijd duidelijk moet zijn over je intenties, zodat bijvoorbeeld je bezoek aan de werkvloer niet overkomt als een controle, maar juist voortkomt uit belangstelling en de behoefte aan informatie. Zorg dus voor de juiste toon, setting en verwachtingen. Wees daarom bijvoorbeeld ook voorzichtig met kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten.

Nieuw curriculum vitae
De manier van denken en handelen die past bij toezicht nieuwe stijl strekt zich uit tot buiten de vergaderzaal. Zo heeft Harry inmiddels zijn cv helemaal omgegooid, omdat hij die klassieke vorm niet meer vond passen bij wat hij als toezichthouder uit wil dragen. De nadruk ligt niet meer op een opsomming van functies en competenties, maar op de waarde die hij als toezichthouder toe wil voegen aan de organisatie. Die organisatie zal trouwens wat hem betreft niet veranderen: ‘mijn hart blijft liggen bij maatschappelijke organisaties als onderwijsinstellingen en woningcorporaties’.

Ook geïnteresseerd in toezicht nieuwe stijl? Kijk voor meer informatie  bij ‘Op weg naar Nieuw Toezicht. Je kunt je ook meteen inschrijven.

Heb je vragen, stel ze gerust en neem contact op met Caroline Wijntjes.

LinkedIn-profiel Harry Meeuwsen

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *