Het Nieuwe Toezicht Houden; hype of werkelijkheid?

 

Op 13 december 2012 hield Minister Kamp een toespraak, waarin hij een reactie gaf op het rapport van de Monitoring Commissie van de Corporate Governance Code.

Daarin eindigde hij met de woorden dat hij begin 2013 een onderzoek wil naar de effectiviteit van het Corporate Corporate Governance systeem.

De maat lijkt vol, er zijn teveel schandalen. De professionalisering van toezichthouders en commissarissen gaat gewoon niet hard genoeg.

Maar laat dit niet voor jou gelden! Wij gaan van 2013 samen het meest succesvolle jaar ooit maken. Hoe? Door te beginnen met erin te geloven…

Maar je wordt pas écht succesvol door Het Nieuwe Toezicht Houden, ook wel het waardegerichte toezicht houden genoemd, toe te gaan passen.
Het is een beweging die je niet tegenhoudt, het volgt de maatschappelijke ontwikkelingen. Het is eerder de vraag, wanneer komt het op jouw pad?

Wat is Het Nieuwe Toezicht Houden?
Het Nieuwe Toezicht Houden bepleit een omslag in governancestijl. Het benadert toezicht vanuit de waarde van een onderneming of organisatie en het berust op drie pijlers:

1. Openstaan voor de ‘zachte’ signalen uit de organisatie
Nieuwe toezichthouders hebben het vermogen tot verandering van het bedrijf, hun collega toezichthouders en zichzelf.

2. Verbinding maken met de externe stakeholders door niet langer alleen maar te ‘zenden’, maar te luisteren, de dialoog aan te gaan en door transparant te handelen.
In Het Nieuwe Toezicht Houden accorderen toezichthouders een lange termijn strategie, die gericht is op groei en continuïteit. Het gaat hierbij om het vinden van de juiste balans tussen de financiële en de niet-financiële prestaties.

3. Een geloofwaardige en betrouwbare boodschap formuleren die aansluit bij het belang van de ontvangers en aan hen direct verantwoording afleggen (reputatie).
Het gedrag van bestuurders en toezichthouders wordt nu ontdaan van vrijblijvendheid door de social media.

Nee, Het Nieuwe Toezicht Houden is geen hype. Door blijvende financiële druk in veel sectoren -kijk maar eens naar de huidige kabinetsplannen- moeten er echte keuzes gemaakt worden. Die raken de identiteit, missie en visie van de onderneming of organisatie: (‘waar staan we voor?’).
Terwijl het interne toezicht de aflopen tiental jaren juist scherper werd op de resultaten, rondom kwaliteit en financiën (‘waar gaan we voor?’).
Deze ontwikkeling vraagt om een nieuwe governancestijl.

Het vraagt een continu en hoog adaptief vermogen van jou als toezichthouder!
Want organisaties hebben nu te maken met steeds meer en hogere verwachtingen van de belanghebbenden in een complexere externe omgeving.
Maar ook de ontwikkelingen in de economie, social media, opkomende markten in het buitenland, vergrijzing en generatie Z hebben belangrijke invloeden op organisaties.
Het staan voor duurzaam onderscheidend vermogen is dan een must!

Toezichthouders, die met aandacht en betrokkenheid, wijsheid en moed, nieuwe wegen durven in te slaan, zonder de kernwaarden van de organisatie uit het oog te verliezen, zullen meer dan voorheen een stevige en evenwaardige sparringpartner voor de bestuurder zijn. En dat laatste -sparringpartner- is nou juist wat veel toezichthouders en bestuurders willen!
En dat kun je bereiken in mijn nieuwe programma Inspiratiedag en programma Het Nieuwe Toezicht Houden!

Ik ben heel benieuwd of jij al bezig bent met Het Nieuwe Toezicht Houden. Wil je je ervaringen delen met ons? Laten we als toezichthouders van elkaar leren, en zet je reactie hieronder. Dank je wel!

2 gedachten over “Het Nieuwe Toezicht Houden; hype of werkelijkheid?

 1. nico van kester

  Beste caroline,
  Graag wil ik je veel succes wensen en goede feestdagen. Het thema waar jij mee bezig bent is zeer de moeite waard. Mogelijk dat ik mij daar de komende tijd inhoudelijk verder in ga verdiepen, ook om zelf de toezichthoudende rol te vervullen.. Af en toe komen er bij mij vragen op dit thema langs. Groeten en tot ziens.
  Nico van kester
  Regievoerder uitvoeringvraagstukken.

  Reageren
  1. C@roline Bericht auteur

   Beste Nico,
   Het vak van toezicht houden is beslist dynamisch en volop in ontwikkeling. Dat biedt perspectieven voor nieuwkomers, maar er zijn ook drempels. Wil je antwoord op je vragen, dan kan ik je goed (op weg) helpen. Ik wens voor je voor 2013 dan ook een inspirerend jaar toe met een nieuwe stap in deze richting! Tot ziens, Caroline

   Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *