Is wet & regelgeving leidend of je visie op toezicht?

 

Een toezichthouder vertelde me eind 2015: “Mijn voornemen voor 2016 is dat we de regels voor goed bestuur (governance codes) nu eens feilloos gaan volgen”.

Echt een gemiste kans…

Waarom???

Omdat maar 8% van alle goede voornemens uitkomt!
Goede voornemens falen vaak door de omgeving, wordt als argument gebruikt. Dat betekent dus dat je je afhankelijk opstelt van die omgeving.

Als je écht intrinsiek gemotiveerd bent als toezichthouder om iets te veranderen aan je toezicht, toon dan leiderschap en ga die zoektocht en onzekerheid aan!

2017

Succesvolle toezichthouders

bedenken waar ze met hun toezicht

in 2017 willen staan

 

 

Dat begint met je eigen visie en ambities onder de loep te nemen, en die van je collega toezichthouders.
En te concretiseren naar welke acties in 2016 nodig zijn om jouw visie op goed toezicht voor 2017 te realiseren.

De ‘Schijf van Vijf voor goed en gezond Toezicht’ wordt inmiddels toegepast door succesvolle toezichthouders, en laat je zien welke stappen je als RvT kunt doorlopen en welke ingrediënten je toe moet passen om tot goed en gezond toezicht te komen.

Een veel beproefde manier die De Erkende Toezichthouder al jaren met toezichthouders toepast in haar ondersteuning van RvT’s en RvC’s, en hun toezicht effectief en succesvol maakt.

Waarom?
Omdat wet & regelgeving (zoals governance codes) niet de leidraad vormen, maar als voorwaarde is opgenomen.
Dat begint dus met een visie op wat goed en gezond toezicht is voor jouw organisatie of onderneming waarop je toezicht houdt.

Toezicht dat intrinsiek wordt vormgegeven!

Hoe ontwikkel je je eigen visie op toezicht?
Je ontwikkelt je eigen visie op toezicht in de basismodule Op weg naar Nieuw Toezicht
Voor zowel aankomende toezichthouders als zittende toezichthouders die grip willen krijgen op hoe je toezicht houdt vanuit visie, ambities en waarden. Je zult merken dat de inrichting en je focus van het toezicht aanmerkelijk verandert!

Ons doel binnen Nederland minstens 500 goed opgeleide toezichthouders & commissarissen in 2016 actief de ‘Schijf van Vijf voor goed en gezond Toezicht’ toe te laten passen, en die van toezicht een succes willen maken.

Geen goed voornemen trouwens!

Maar een doel gebaseerd op de visie dat professioneel handelen begint met een visie waar jij je in kunt vinden, met onderliggende waarden als verbindende schakel.
En ervaringscijfers van de afgelopen 3 jaar waarin we nieuw toezicht een gezicht hebben gegeven.

Wil jij daar ook bij horen?

Kijk hieronder naar het korte filmpje wat deelnemers van de basismodule vonden, door op onderstaande afbeelding te klikken:


De Opleiding tot Toezichthouder Nieuwe Stijl is ‘evident based’ toezicht, dat zich richt op de nieuwe generatie toezichthouders. Het zijn de toezichthouders van de toekomst. Zorg dat je daarbij hoort in 2016!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *