Erkenning

 

Erkenning betekent dat je als toezichthouder wordt gezien, geaccepteerd en gewaardeerd. En dat is lang niet altijd het geval. Kijk maar naar de huidige discussies onder vakgenoten over openheid, zelfreflectie en zelfevaluatie. En zie naar de reacties in de maatschappij over het beeld dat is ontstaan over de uitoefening van het vak van toezichthouders en commissarissen.

Iedereen mag zich toezichthouder of commissaris noemen. Het is een onbeschermde titel. Hoe zorg jij ervoor dat je kwalitatief goed toezicht houdt? Hoe zorg jij dat je daadwerkelijk ertoe doet? En hoe pak je dat aan? Maar belangrijker nog is de vraag: “Volgens welke eisen en wie beoordeelt jou, gevraagd of ongevraagd?”

Ondanks alle governance codes, richtlijnen, profielschetsen, zelfevaluaties, gedragscodes en aanmoediging van brancheorganisaties is het niet genoeg. Want al enige tijd zien we toezichthouders of commissarissen regelmatig wel of niet publiekelijk, onderuit gaan. Dat heeft zijn weerslag op de beroepsgroep, op ondernemingen en organisaties én op de samenleving als geheel. En niet op de laatste plaats, op de toezichthouder of commissaris zélf. Terwijl er ook veel toezichthouders zijn die hun werk goed doen, maar daar helaas geen erkenning voor krijgen én onzichtbaar blijven.


De kwaliteit van jouw toezicht zal in de nabije toekomst op een hoger niveau komen te liggen, als je doen en laten periodiek beoordeeld wordt door een onafhankelijke partij op het juiste niveau conform de actuele kwaliteitseisen.
Alleen op deze wijze kun jij je onderscheiden en word je zichtbaar. Voor ondernemingen en organisaties wordt het zo makkelijker, omdat zij alleen gekwalificeerde toezichthouders willen aantrekken. Het beeld, de reputatie en de kwaliteit van toezichthouders en commissarissen zal uiteindelijk verbeteren. Maar belangrijker is het, dat deze toonaangevende toezichthouders op handen gedragen worden door de belanghebbenden.

De Erkende Toezichthouder is een onafhankelijke organisatie die vindt dat jij als toezichthouder en commissaris erkenning moet krijgen voor het werk dat je doet! Ze coacht toezichthouders en commissarissen om uitstekende resultaten te behalen, tot toezichthouders die ertoe doen, nog succesvoller én toonaangevend zijn!
De Erkende Toezichthouder ontwikkelt op dit moment nieuwe diensten voor toezichthouders en commissarissen in Nederland die deze erkenning onderschrijft. Tot toezichthouders die gezien mogen worden, geaccepteerd worden door de maatschappij en gewaardeerd worden door de organisatie en collega’s.

Reacties zijn gesloten.