Doe de harmonietoets ten behoeve van de zelfevaluatie!

 

Het valt ons op dat toezichthouders regelmatig vragen hebben over hoe ze de zelfevaluatie in relatie tot hun professionalisering kunnen inrichten. Hoe zorg je er nu voor dat je daadwerkelijk een volgende stap zet met elkaar? Zeker als je het gevoel hebt dat alles eigenlijk wel op rolletjes loopt, en er geen signalen van het tegendeel zijn. De onderlinge relaties binnen de RvT zijn prima. Die met de bestuurder eveneens. Je werkt volgens de governance code en reglementen en krijgt ook van de stakeholders geen vragen of opmerkingen over je functioneren.

Kortom, we hebben alles op orde! Maar dat vinden we niet genoeg. We willen met elkaar een volgende stap zetten. We willen groeien, maar hoe pakken we dan aan? In het artikel van deze week het antwoord op deze vraag.

De vraag achter de vraag
Stel, een RvT vraagt of we kunnen ondersteunen bij hun zelfevaluatie met de vraag: “Hoe kunnen we een stap verder komen in ons toezicht door stil te staan bij onszelf als team?”
Zo’n vraag bevat allerlei aanknopingspunten om dieper op het onderwerp in te gaan.

Bijvoorbeeld: ‘wat voor team zijn jullie nu’ en ‘als je zegt een stap verder’, waar denk je dan aan?’ Ieder antwoord leidt tot nieuwe vragen. Mijn bedoeling is uiteraard om de onderliggende behoeften zo helder mogelijk te krijgen. Op basis daarvan kijken we welk doel de RvT wil halen en welke aanpak het meest geschikt is. In grote lijnen zijn er twee richtingen: een verdiepingsslag in de (onderlinge) samenwerking in de RvT of een vakinhoudelijke verdieping in toezicht. Een check op de (onderlinge) samenwerking, voordat je eventueel over gaat tot de vakinhoud, is dan belangrijk.

Teamontwikkeling
Wil je als team het doel bereiken dan doorloop je de volgende niveaus:
1. vertrouwen
2. productieve conflicten
3. betrokkenheid
4. verantwoordelijkheid
5. resultaat

Elke niveau heeft zijn eigen frustraties die je kunt herkennen. Het onderliggende niveau moet volledig ingevuld en geborgd zijn, voordat je met het volgende niveau kunt beginnen. Door vragen te stellen probeer ik erachter te komen wat er aan de orde is. Als er sprake is van conflicten is dat voor de vragensteller vaak wel duidelijk. Maar veel minder duidelijk is het als het gaat om echte harmonie of kunstmatige harmonie. Dat is essentieel om te achterhalen, want dat bepaalt het verschil tussen kunnen profiteren wat een RvT in huis heeft of vervelende vergaderingen waarin politieke manoeuvres de hoofdrol spelen. (Onbewuste) frustraties hebben effect op je toezicht!

IJkpunten uitgangssituatie
Harmonie in je RvT is de basis voor een krachtig team. Het is een voorwaarde om alle potenties, competenties en vaardigheden van de individuele leden ten volle te kunnen benutten met als doel nóg effectiever toezicht uit te kunnen oefenen. De vraag is dus hoe je vaststelt of er inderdaad sprake is van harmonie. Om dat te toetsen, heb ik een aantal ijkpunten. Bij het stellen van de vragen die daar bij horen let ik niet alleen op de antwoorden zelf, maar ook op wat er níet gezegd wordt, en hoe de dingen gezegd worden. Proef ik aarzeling? Heb ik het idee dat niet alles op tafel komt? Wat zijn de signalen die ik oppik over het feedbackniveau en het vermogen zich kwetsbaar op te stellen? De uitkomst van die toets bepaalt dan de aanpak.

Toets de harmonie in je eigen RvT
Met mijn vragen ga ik dus dieper in op de relaties binnen de RvT om te kijken waar de aanknopingspunten liggen voor een volgende stap in je professionalisering. Die ‘harmonietoets’, zoals ik dat noem, kun je als RvT ook zelf uitvoeren. Je kunt daarbij de onderstaande vragen als leidraad nemen. Hoe meer ‘ja’s’, hoe dichter je bij daadwerkelijke harmonie bent!

  • Bespreekt de RvT gevoelige onderwerpen?
  • Zijn er wel eens confrontaties tussen de leden om het grote belang te dienen?
  • Is er een teamgevoel en hoe ziet dat er voor jou uit?
  • Durf jij je kwetsbaar op te stellen?
  • Komen er boeiende ideeën op de vergadertafel?

De antwoorden maken de situatie helder. Alleen als er sprake is van echte harmonie, ga je conflicten niet uit de weg en zorg je er samen voor dat deze productief zijn. Je hebt dan levendige vergaderingen waarin mensen zich niet aangevallen voelen, maar respect hebben voor elkaars mening. Ideeën kunnen uitgesproken worden en er zijn geen oordelen. Ieder onderwerp is bespreekbaar. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, kun je als RvT een volgende stap zetten.

Zet de volgende stap
Wat de uitkomst van de harmonietoets ook is, er is altijd een volgende stap te zetten.
Is er sprake van echte harmonie, dan kun je verder werken aan je betrokkenheid als toezichthouder of bouwen aan nieuw toezicht. Is echte harmonie er niet, dan is het wijs een verdiepingsslag met elkaar te zetten op het gebied van teamontwikkeling.
Onderwerpen als normen, waarden, denkstijlen, en hoe komen we tot goede adviezen en besluiten e.d. komen daarbij aan de orde. Aan de hand van een casus uit de praktijk kunnen we onze valkuilen dan oefenen. Zo biedt iedere situatie meerdere aanknopingspunten voor een volgende stap in je professionalisering.

Meer weten over zelfevaluaties en teamontwikkeling?
Bekijk de informatie op de website.
Of mail Caroline Wijntjes met je vragen, dan maken we een (bel)afspraak.

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *