De grootste verandering voor je toezicht

Let op de context!

Door gastblogger Jellie Tiemersma – toezichthouder Bartiméus, Atria, Wellzo, commissaris Nijestee

Jellie Tiemersma

Eigenlijk ging het vanzelf …
Ik probeer graag nieuwe dingen uit en daardoor kruist er van alles mijn pad. Zo ook toezicht houden en de uitdaging om toezicht nieuwe stijl vorm te geven. Ik was al jaren politiek en bestuurlijk actief en toe aan een volgende stap. Ik wilde mezelf doorontwikkelen en rondkijken in nieuwe omgevingen. In 2004 begon ik als toezichthouder. Momenteel ben ik actief in de wereld van zorg, woningbouwcorporaties, welzijn en emancipatiebeleid. Ik ben lid (geweest) van auditcommissies en kwaliteitscommissies en ben voorzitter van een Remuneratiecommissie. En wat ik zelf het meest bijzonder vind, is dat ik zitting heb in raden van toezicht op voordracht van huurders en cliënten.

De rol van toezichthouder spreekt mij aan omdat je samenwerkt aan het realiseren van de doelstellingen van een organisatie, met alle andere partijen die betrokken zijn bij die organisatie. Natuurlijk kun je dat op heel veel manieren doen, maar toezicht houden is een rol die past bij mijn kennis en ervaring.

De buitenwereld naar binnen brengen
Wat mij typeert als toezichthouder is dat ik altijd probeer om de buitenwereld naar binnen te brengen. Los van de meer traditionele rollen die je vervult als toezichthouder, ga ik met de raad en de bestuurder in gesprek over relevante maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, input van stakeholders, actuele ideeën over organisatieontwikkeling en interessante verbindingen met nieuwe partners.

Ik vind het dan ook interessant om nieuwe manieren te onderzoeken waarop je als RvT of RvC contact kunt onderhouden met die omgeving. Daarbij probeer ik graag nieuwe dingen uit. Natuurlijk kan dat alleen maar als de rolverdeling tussen bestuurder en RvT/RvC goed zit en je elkaar daarin kunt vertrouwen. Een belangrijke vraag is hoe ver je gaat met dat uitproberen.

 • Ga je wel of niet zelf op bezoek bij belangrijke externe en interne stakeholders?
 • Of interessante samenwerkingspartners?
 • Laat je je kennis bijspijkeren over organisatieontwikkeling, netwerkorganisaties, de impact van technologie?
 • Of vertrouw je blind op de bestuurder?

In die veranderende context gaat het ook de wijze waarop je als RvT/RvC verantwoording aflegt over je rol en je werk:

 

 • Blijf je dat alleen doen in een jaarverslag dat toch vaak weinig gelezen wordt?
 • Of ga je dat voortaan op een heel andere manier doen? In het openbaar? In direct contact met stakeholders of belanghebbenden? En hoe pak je dat dan aan?

Aan de slag in de workshop
In de workshop maken we bovenstaande onderwerpen concreet. Ik ga graag op een creatieve manier de dialoog aan met de deelnemers over vragen als:

 • In hoeverre laat je je werk als toezichthouder beïnvloeden door veranderingen in de omgeving?
 • Ga je zelf actief op onderzoek uit of laat je je primair informeren door de bestuurder?
 • Wanneer komt de RvT/RvC zelf in actie als het gaat om veranderingen in de context waarin de raad opereert? Wanneer neem de Raad de lead?
 • Hoe moet de RvT of RvC in deze tijden van verandering in contact zijn/treden met onze omgeving en de in- en externe stakeholders?
 • Waarover en aan wie moeten een RvT/RvC verantwoording afleggen en op welke manier? Hebben we daar ook een maatschappelijke rol in die verder gaat dan een bijdrage in een jaarverslag?

Hartenkreten – tips voor toezichthouders

 1. Blijf je actief verdiepen in de veranderingen die zich voordoen in de samenleving, en niet alleen die in je eigen sector. Ga in gesprek, bezoek bijeenkomsten, lees kranten en tijdschriften, etc. etc.
 2. Gebruik die kennis om je bijdrage als toezichthouder te verdiepen en te verbreden. Ook jouw organisatie is een schakel in vele ketens en staat in voortdurend contact met de snel veranderende wereld om ons heen.
 3. Draai de zaken eens om! Verplaats je in één van de stakeholders met wie de organisatie contacten heeft. Wat zou jij doen als je hem of haar zou zijn? En wat betekent dat voor jou als toezichthouder? Zo leer je elkaar beter begrijpen.

Ook benieuwd naar de workshop van Jellie Tiemersma?
Kom naar onze Broedplaats Vernieuwing in Toezicht op 1 februari in Zwolle.

Jellie Tiemersma
toezichthouder Bartiméus, Atria, Wellzo, commissaris Nijestee

Directeur Personal Too / Bestuur – Advies – Projectontwikkeling  / 06 – 54 288 731 / jellie@personal-too.com

LinkedInprofiel

Twitteraccount

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *