Caroline’s verhaal achter De Erkende Toezichthouder

 

Een gerenommeerde headhunter vertelde me (in de jaren ’90) dat ik geschikt werd bevonden voor een toezichthoudende functie. Ik zag het niet zitten, puur omdat ik het beeld voor me had van het old-boys netwerk, met zo’n  ‘ouwe-jongens-krentenbrood’ sfeer. En dus bedankte ik beleefd. Toch ontkwam ik er in de jaren daarna niet aan om met verschillende Raden van Toezicht samen te werken als (directeur) bestuurder. Maar ik worstelde steeds met dezelfde vraag: Wat wil die raad nu van mij? En, afgezien van de wettelijke kaders, wat mag ik van hén verwachten?
Maar ik voelde dat deze vragen ‘ongepast’ zouden zijn. En dat maakte me weer onzeker en werkte verwarrend. Ik verwachtte dat de raad zich onafhankelijk opstelde, kon reflecteren en waarde kon toevoegen aan de organisatie of aan het team. Maar het leek er meer op dat ze er voor zichzelf zaten.

Echter op dit moment volgt een nieuwe generatie van commissarissen en toezichthouders de old-boys op. Een van de huidige trends in de boardroom is dat de beroepsgroep zich professionaliseert. De nadruk ligt op vertrouwen, openheid, zelfontwikkeling en samenwerking. Volgens Jaap Winter (congres ‘Toezicht houden in de toekomst’ op 26 mei 2011) draait het vooral om de zachte kant, ofwel de sociale interactie, karakters en drijfveren. En daarnaast nemen internet en de sociale media zo’n grote vlucht, dat een Raad van Toezicht hierin het goede voorbeeld moet gaan geven.
Nu de markt er rijp voor is, heb ik mijn eigen (online) weg gevonden. Nu is er ruimte voor onafhankelijkheid en reflectie op menselijk en strategisch niveau met bestuurders en toezichthouders. Dat doe ik op een authentieke manier: open, oprecht en duidelijk. De combinatie van mijn bestuurlijke en toezichthoudende kennis met mijn meer dan 25 jaar ervaringen in het coachen van mensen die een stap in hun eigen professionalisering zetten, maken mijn adviezen, ideeën, tips en informatie waardevol. Is dat niet fantastisch?!!

Jij zult echter, behorende tot de nieuwe generatie commissarissen en toezichthouders, zelfbewust je plek moeten veroveren en niet zitten afwachten. Daar heb je niet alleen moed voor nodig, maar ook steun en reflectie op persoonlijk niveau. Veel toezichthouders en commissarissen hebben nog last van ‘het oude systeem’. We zitten in een overgangsfase en het vraagt tijd om professioneel te werken. Echter veel werving- en/of adviesbureaus ‘doen’ de individuele toezichthouders en commissarissen er ‘even bij’.
En als je kijkt naar het totale aanbod van scholing voor toezichthouders, dan blijft dit steken in scholing alleen met betrekking tot kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaringen. Terwijl gedrag en persoonlijkheid juist alles bepalend zijn. En waar kun je persoonlijke en op jouw situatie toegesneden informatie en scholing krijgen gewoon (online) bij je thuis? Juist, bij De Erkende Toezichthouder! En met je drukke agenda is dat ideaal.

Wat er nodig is, is een expert op het gebied van toezicht houden die jouw behoeften onderkent en jouw worsteling herkent. Weten wat de optimale manier voor jou is om je kennis, vaardigheden en ervaringen in te zetten, zodat je ertoe doet. Ik zelf heb aardig wat worstelingen achter de rug, en spreek uit ervaring! En dan heb je iemand nodig die je persoonlijk op weg helpt als (je) toezichthouder (wilt worden). Een expert die je laat zien waar jij in je ontwikkeling staat als toezichthouder en die je kan helpen zelfbewust en succesvol te worden, zodat je erkenning krijgt voor het werk dat je doet. Pas als het menselijk aspect wordt meegenomen en er aandacht is voor jouw individuele situatie, krijgen we succesvolle toezichthouders in Nederland die op topniveau functioneren.

Wil jij jezelf ontwikkelen tot een zelfbewuste en succesvolle toezichthouder? Wil ook jij een goede relatie met de bestuurder, reflecteren op strategisch én menselijk niveau of je rollen als toezichthouder succesvol neerzetten? Wil je weten wat de optimale manier voor jou is om je kennis, vaardigheden en ervaringen in te zetten, zodat je ertoe doet? Of wil je weten wat de kortste route is om toezichthouder te worden? Dan kan ik je daarbij als geen ander helpen. Dat doe ik door individuele programma’s met veel persoonlijke aandacht, inspiratie en feedback naar jouw eigen situatie. En dat is niet alleen exclusief, maar ook uniek. Want welke organisatie richt zich alléén op de zelfontwikkeling van individuele commissarissen en toezichthouders én doet dit ook nog online?

Ik hoop dat het lezen van dit artikel jou meer laat zien wie ik ben en waar ik voor sta met De Erkende Toezichthouder. Ik ben ook nieuwsgierig naar jouw verhaal en hoe jij ertoe doet als toezichthouder!  Wil je reageren op dit artikel of heb je vragen? Neem contact met me op.
Waardeer je dit artikel? Geef het door via LinkedIn of Twitter @CaroWijn of geef een reactie hieronder.