Toezicht houden zoals het bedoeld is

Broedplaats Vernieuwing in Toezicht 2017 – 2e editie

Deze bijeenkomst vond plaats op 1 februari 2017
je vindt hier een terugblik in beeld, tekst en tips.

De Erkende Toezichthouder organiseerde voor de tweede maal deze Broedplaats Vernieuwing in Toezicht in co-creatie met vernieuwende toezichthouders als ervaringsdeskundigen. Vernieuwende toezichthouders die bewust een stap verder willen gaan, ontmoeten hier gelijkgestemden, namelijk de meest vernieuwende toezichthouders van Nederland!

Broedplaats - werksessie met beeldtafel

Broedplaats – werksessie met beeldtafel

We nemen je mee naar de Broedplaats. Was je erbij? Dan biedt deze informatie  je een gevarieerde terugblik in tekst en beeld en activeert het wellicht de actiepunten die je mee terugnam van de bijeenkomst. Gemist? Dan inspireren de tekst- en beeldfragmenten en de achter-grondinformatie op de website je wellicht om er een volgende keer bij te zijn, want we gaan zeker door met deze bijeenkomsten over toezicht nieuwe stijl!

Caroline Wijntjes – founder van De Erkende Toezichthouder – en co-creators Karin Runia, Jellie Tiemersma, Bea Vlieger-Ruitenberg en Ingeborg Hoogstrate-van der Molen.


Caroline Wijntjes vertelt hoe (aankomende) toezichthouders hun voordeel kunnen doen met de Broedplaats (50 seconden).

Bij de start van de tweede editie:

“De Broedplaats is een plek waar toezichthouders elkaar vinden, waar ze durven, uitproberen, struikelen. Waar ze lef tonen om het écht anders te doen.

Stel vooral vragen. Geen antwoord krijgen is soms ook oké. Liever een moeilijke vraag dan een makkelijk antwoord.

Deze Broedplaats mag best onrustig zijn. Dat leidt tot mooiere eieren! Beter een drukke pinguïnkolonie dan een solitair zwanennest.”

 

Video-impressie van de verschillende onderdelen van de Broedplaats (3:30 minuut).

Waar broed jij op?
De deelnemers stelden zich kort voor door aan elkaar te vertellen waar zij op broeden als het om vernieuwend toezicht gaat.

 • zoektocht naar gepassioneerde distantie
 • hoe vang ik tijdig de juiste signalen op uit de organisatie
 • hoe zorg ik ervoor dat ik zelf in een innoverende raad kom
 • zijn wij als toezichthouders nog wel nodig?
 • samen optrekken in verandertrajecten met behoud van eigenheid
 • hoe je van toegevoegde waarde kunt zijn als je maar 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar komt
 • openheid bewerkstelligen in alle geledingen
 • een andere balans in nabijheid en distantie, met name als het heel lastig wordt
 • inhoud geven aan waarden gedreven toezicht houden
 • toezicht houden op allianties in het sociaal domein
 • hoe zorgen we er in de ingewikkelde onderwijscontext voor dat het kind centraal blijft staan, in plaats van de cijfers?
 • zijn wij als toezichthouders nog wel nodig?
 • hoe krijg ik in beperkte tijd feeling met de organisatie om van toegevoegde waarde te zijn?
 • hoe houd je ruimte voor de bestuurder en voor de RvT zelf en ga je daarbij niet op elkaars stoel zitten?
 • de afstemming van nieuwe manieren van organiseren en de vorm van toezicht dat daarbij past
 • hoe zorg je er als RvT voor dat professionals in het sociale domein een veilige omgeving hebben om de risico’s te durven nemen die nodig zijn?
 • waar staan we voor als toezichthouders, wat is onze maatschappelijke impact en output?
 • hoe voorkom je dat je tegen de systemen aanloopt en dat je in plaats daarvan elkaar van bovenaf en van onderaf ontmoet?
 • alles is groter en deftiger geworden en ik vraag me af of we zo door moeten gaan
 • hoe kun je jezelf als onafhankelijk deskundige goed neerzetten?
 • hoe kun je inspiratie geven en het inzicht krijgen om de goede dingen te doen?

Deze vernieuwende toezichthouders deelden hun praktijkervaringen 

foto-rene-hoffRené Hoff
Voorzitter RvT JP van den Bent stichting, lid RvT Anton
Constandse
Als toezicht houden op waarden de hoofdrol speelt, wat betekent dat dan?

 

foto-ad-pijnenburgAd Pijnenborg
Voorzitter Brabantse Zorgcoöperatie
Hoe houd je toezicht op het coöperatiemodel?

 

Martjefoto-martje-kieft Kieft
Voormalig lid RvC Mitros
Beïnvloed jij als toezichthouder de organisatie, of beïnvloedt de organisatie jou?


Er waren verdiepende werksessies in kleine groepen:

1. Wat zie je als je toeziet? 

foto-karin-runiadoor Karin Runia
toezichthouder Carintreggeland en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
Ben je je bewust van wat je ziet en van waaruit je ziet? Dit heeft grote invloed op je relaties, voor de adviezen die je geeft en de besluiten die je als toezichthouder neemt. Deze sessie zal op bijzondere en vernieuwende wijze je anders laten kijken naar (je eigen) toezicht.

2. Hoe we ons toezicht anders in kunnen richten
foto-ingeborg-hoogstrate-van-der-molendoor Ingeborg Hoogstrate – Van der Molen
toezichthouder Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak
Waarom hebben veel toezichthouders het gevoel dat het huidige toezicht met zijn aanhoudende regels, normen en systemen niet meer voldoet? Hoe zorgen we ervoor dat we ons toezicht met meer menselijke maat inrichten?

3. Let op de context! over de grootste verandering voor je toezicht
foto-jellie-tiemersma
door Jellie Tiemersma
toezichthouder Bartiméus, Atria, Wellzo, commissaris Nijestee
Randen van organisaties vervagen, ingrijpende organisatieveranderingen en het samenwerken in netwerken heeft consequenties voor je toezicht. Schakelen van buiten naar binnen en vice versa. Leg je verantwoording af of werk je samen aan goed en gezond toezicht? Hoe je als toezichthouder met stakeholders om kunt (of moet) gaan.

4. Op zoek naar een nieuwe toezichthouder? Durf af te wijken van de gebaande paden
foto-bea-vlieger
door Bea Vlieger
commissaris Afvalsturing Friesland
Zittende toezichthouders blijken in het aantrekken van nieuwkomers in de RvT vaak nog te kiezen voor kennis en (bestuurlijke) ervaring. Wat gebeurt er als je dit loslaat? Hoe kun je dit patroon van werven en selecteren doorbreken én de meerwaarde van je raad van toezicht borgen?


Ben jij ook zo’n vernieuwende toezichthouder en wil je een bijdrage leveren aan een volgende broedplaats? Neem dan contact met me op.